Tag Archives: فلزیاب تصویری Tero Vido 3D System

فلزیاب تصویری Tero Vido 3D System

فلزیاب تصویری Tero Vido 3D System فلزیاب تصویری Tero Vido 3D System یک سیستم با تکنولوژی اسکنر می باشد. وظیفه این دستگاه تشخیص و شناسایی دقیق ناهنجاری های موجود در زمین می باشد. این تکنولوژی توسعه یافته با فناوری سال ۲۰۱۹ بر پایه Tero Vido GmbH می باشد. در آلمان …

Read More »
Call Now Button