Tag Archives: نماد حفاری گرد

نشانه حفاری گرد ( جوغن )

نشانه حفاری گرد ( جوغن )

نشانه حفاری گرد ( جوغن ) بیان کننده چیست نشانه حفاری گرد( جوغن ) ، با توجه به عکس زیر یک نمونه مزار هست که در کنار جوغن گرد قرار گرفته است .   یک نکته مهم این است که تعداد مزار ها مشخص نیست . گاها دیده شده که …

Read More »
Call Now Button