Tag Archives: نماد قوچ دفینه

نماد قوچ در گنج یابی

نماد قوچ در گنج یابی:قوچ در کل از دوران باستان دارای ارزش بسیار چه در موارد مذهبی و چه در موارد غیر بوده است. هر چقدر نماد رو پیرتر و دارای ریش و شاخ بلندتر ایجاد میکردند. اشاره به عظمت و بزرگی شخص بوده و البته اگر بر روی مقبره …

Read More »
Call Now Button